5 lez zkušeností

Důležité

K žádosti o uzavření manželství je třeba předložit platné doklady podle obecně závazných právních předpisů. Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, musíte nejprve navštívit matriku ve svém bydlišti. Na základě předložených dokladů totožných s doklady pro uzavření občanského sňatku vyplníte tiskopis žádosti o uzavření manželství, a získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství.

Český občan s trvalým pobytem na území České republiky je povinen k uzavření platného občanského sňatku předložit matričnímu úřadu spolu s tiskopisem „žádosti“ a dokladem totožnosti následující dokumenty: rodný list a občanský průkaz (rozvedení předkládají soudní rozhodnutí o rozvodu či rozluce, ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela, respektive manželky) nebo cestovní pas ČR jako doklad o státním občanství.

NA CO SI DÁT POZOR? MÍT VE SVATEBNÍ DEN U SEBE OBČANSKÝ PRŮKAZ NEVĚSTY, ŽENICHA, SVĚDKYNĚ A SVĚDKA!

Created by CTECH s.r.o. ©2011